Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Voetbalkooi initiatief van de jeugd

In 2008 heeft de jeugd van Nijeveen een burgerinitiatief opgesteld en ingediend bij de gemeente raad.
Na beraadslaging is een bedrag toegezegd onder bepaalde voorwaarden.

Een van de voorwaarden was dat door de inwoners van Nijeveen zelf ook middelen zouden worden ingebracht. De jeugd van Nijeveen is hiervoor o.a. hard mee bezig geweest met een statiegeldflessen actie.

Daarnaast is via de Dorpsvereniging contact gelegd met en zijn er bijdragen gekomen van:
-  Icare (legaat Duiven)
-  Waarborgfonds
-  Rabobank
-  Burgerweeshuis
-  Actium

Er is een mooi plekje gevonden langs de Schuurmansweg en na wat perikelen rond het bestemmingsplan is de kooi eind 2009 gebouwd en in het voorjaar van 2010 voorzien van een coatinglaag.

De jeugd heeft de kooi direct na gereedkomen enthousiast in gebruik genomen.
De opening heeft uiteindelijk plaats gevonden op zaterdag 26 juni 2010  -->  fotoalbum opening voetbalkooi.

Maar het begon allemaal met een Buurtschouw.

 

 

 

 <-- Terug
Centrum Plannen
Foto Albums
ALV 2016
Rondje Nijeveen
Actief IN Nijeveen
Glasvezel
Raadsverkiezingen
Van der Woudepark
Voetbalkooi
Trouwlocaties
Dorpsstraat
Oud en Nieuw
Politiek en Gemeente
Ledenwerving
Profielwerkstuk
Kerstmarkt
Informatiemarkt
Buurtschouw Polderstr
Loopbrug Buitenbad
Email contact

 

Watervoetbal
Opening Voetbalkooi
Bouw Voetbalkooi
Buurtschouw 2007