Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Buurtschouw Polderstraat Nijeveen

In mei 2007 ontvingen de bewoners van de Polderstraat in Nijeveen een brief van de gemeente Meppel waarin om hun medewerking werd gevraagd voor een zogenaamde Buurtschouw.

De Buurtschouw is onderdeel van het project "wijkgericht werken" van de gemeente.
Wijkgericht werken, oftewel een gebiedsgerichte benadering, is een aanpak om de leefbaarheid in wijken en dorpen te verbeteren en te behouden, waarbij de participatie en samenwerking zeer belangrijk is. Dit geldt voor zowel bewoners als organisaties.

Het doel van een Buurtschouw is om het contact tussen (semi) overheidsorganisaties en inwoners en ondernemers te bevorderen. Tijdens een rondwandeling worden knelpunten in de buurt opgespoord en aan de hand hiervan worden actiepunten geformuleerd. Bij een afsluitende bespreking worden er afspraken gemaakt met de diverse partijen om te kijken hoe deze knelpunten aangepakt kunnen worden.

  Buurtschouw Polderstraat Nijeveen --> Opsporen knelpunten

In samenwerking met de Dorpsvereniging Nijeveen, Woonstichting Actium, Wijkagent, Stichting Welzijn Meppel en de Gemeente Meppel, is op 31 mei 2007 een buurtschouw georganiseerd in het gebied van de Polderstraat en omgeving. Enkele weken eerder hebben groepjes jongeren een Jeugdschouw gehouden.
Op 25 september 2007 een avond georganiseerd voor alle bewoners uit het "schouw"gebied.
De uitkomsten hiervan werden vastgelegd in een verslag.

  Buurtschouw Polderstraat Nijeveen --> Verslag van 25 september 2007

N.B.:  na deze buurtschouw is het idee geboren om de jeugd een plek te geven waar ze kunnen voetballen zonder de ballen tegen de garages te knallen.  In 2010 werd de voetbalkooi gerealiseerd!
 

Als u als bewoner van Nijeveen denkt dat in uw buurt ook een wijkschouw nodig is, neem dan contact op met de gemeente Meppel. De gemeente wil In de toekomst namelijk ook op andere plaatsen in Nijeveen dit soort schouwen organiseren.

 

 <-- Terug
Centrum Plannen
Foto Albums
ALV 2016
Rondje Nijeveen
Actief IN Nijeveen
Glasvezel
Raadsverkiezingen
Van der Woudepark
Voetbalkooi
Trouwlocaties
Dorpsstraat
Oud en Nieuw
Politiek en Gemeente
Ledenwerving
Profielwerkstuk
Kerstmarkt
Informatiemarkt
Buurtschouw Polderstr
Loopbrug Buitenbad
Email contact