Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Trouwlocatie in Nijeveen?         

     

December 2008

Sinds de gemeentelijke herindeling zijn er geen trouwlocaties meer in Nijeveen.
Omdat hier toch behoefte aan kan zijn, is er gekeken welke gebouwen hiervoor in aanmerking kunnen komen. Daarbij worden zowel de Hervormde kerk als Korenmolen Sterrenberg genoemd. Met de eigenaren is overlegd en zij willen graag meewerken om het mogelijk te maken dat de plechtigheden in deze gebouwen kunnen worden voltrokken.

De Dorpsvereniging heeft de gemeente gevraagd uit te zoeken of deze twee gebouwen als trouwlocatie kunnen worden aangewezen. Dit verzoek is in beraad genomen.

Trouwlocaties in Nijeveen!  Februari 2010

De Gemeenteraad besluit in te stemmen met het verruimen van de keuzemogelijkheden voor trouwlocaties! Vanaf 1 april 2010 kunnen verzoeken worden ingediend te mogen trouwen in Korenmolen Sterrenberg, de Hervormde kerk, de Schalle of waar dan ook.
De Gemeente bepaalt of dit kan geschieden binnen de door haar gestelde randvoorwaarden en houdt zich bevoegd nadere regels en uitvoeringsvoorschriften vast te stellen.

 

 <-- Terug
Centrum Plannen
Foto Albums
ALV 2016
Rondje Nijeveen
Actief IN Nijeveen
Glasvezel
Raadsverkiezingen
Van der Woudepark
Voetbalkooi
Trouwlocaties
Dorpsstraat
Oud en Nieuw
Politiek en Gemeente
Ledenwerving
Profielwerkstuk
Kerstmarkt
Informatiemarkt
Buurtschouw Polderstr
Loopbrug Buitenbad
Email contact