Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan Nieuwveense Landen - juli 2011

Het college van B&W in Meppel heeft het Ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Daarop kunnen zienswijzen ingediend worden tot 27 juli 2011.

De Zienswijzen worden door het College bekeken en van commentaar voorzien. Dan gaat het gehele pakket naar de Raad. Die moet het plan uiteindelijk vaststellen.

Het Plan gaat uit van een gefaseerde bouw van de huizen. De wijk wordt verder ontsloten vanaf de Nieuwe Nijeveenseweg door een oostelijke tak, die uitkomt bij de Kalkovens en een westelijke tak, die uitkomt bij de Handelsrotonde. Het deel van de Nieuwe Nijeveenseweg dat door de wijk komt te lopen, het laatste deel tot aan de Watertoren wordt opgeheven. De aansluiting bij de Watertoren vervalt dan.

Er wordt begonnen met ongeveer 440 woningen. De gehele bouwperiode beslaat ongeveer 20 jaar. Er staan zo'n 3000 woningen gepland. Dat zijn er dus 150 per jaar.

De Nieuwe Nijeveenseweg is de belangrijkste ontsluitingsweg voor Nijeveen, zowel voor de verbinding met de stad als voor aansluiting met de A32/A28 in zuidelijke richting.

Door opheffen van deze verbinding zal het drukker worden op de Dorpsstraat.
De Dorpsvereniging heeft dan ook een Zienswijze ingediend op het Ontwerp Bestemmingsplan.

 <-- Terug
Uitspraak Raad van State
Beroep Raad van State
Raadscommissie 2012
Handtekeningenactie
Zienswijze Juli 2011
Zienswijze MER
Inspreken Raad
Standpunt DVN
Knelpunten
Gem.Raad april 2008
Variant Sterk Meppel