Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Aansluiting Meppelerweg bij de watertoren wordt opgeheven. 

Met de aanleg van de Nieuwveense Landen wordt het verkeer straks omgeleid via de Handelsrotonde en later ook via de Steenwijkerweg.

De Dorpsvereniging had hiertegen beroep aangetekend bij de Raad van State. Op 28 augustus is het beroep inhoudelijk behandeld in Den Haag. De Dorpsvereniging is daarbij aanwezig geweest.

De Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan en het beroep ongegrond verklaard. Daarmee is het besluit definitief geworden.

 De Raad van State stelt vast, dat  5000 motorvoertuigen per dag over de Dorpsstraat acceptabel is en vindt omrijden (ongeveer 2,5 minuut) aanvaardbaar.

De belangen van Nijeveen en Meppel zijn door de gemeenteraad afgewogen. Dat is in het nadeel van Nijeveen uitgevallen. De gemeenteraad is hiertoe bevoegd. Ook is het voor de Raad van State voldoende aannemelijk, dat de oostelijke ontsluitingsweg binnen tien jaar wordt aangelegd.

 De uitspraak van de Raad van State is hier  na te lezen.

 <-- Terug
Uitspraak Raad van State
Beroep Raad van State
Raadscommissie 2012
Handtekeningenactie
Zienswijze Juli 2011
Zienswijze MER
Inspreken Raad
Standpunt DVN
Knelpunten
Gem.Raad april 2008
Variant Sterk Meppel