Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Meppel ontwikkelt een nieuwe woonwijk.

Al sinds 2000 is Meppel bezig de nieuwe woonwijk Nieuwveense Landen te ontwikkelen. Dit gaat niet zonder slag of stoot. De eerder geplande 5000 woningen zijn inmiddels teruggebracht tot 3000, waarvan 1900 in een eerste fase gerealiseerd moeten worden. Dat is verder teruggebracht tot ca 150 per jaar. Eind 2013 wordt gepraat over het bouwrijp maken.
Wel is veel grond aangekocht. De kosten daarvan worden pas terugverdiend bij verkoop van de nog te bebouwen kavels.

Kortom een dure en slepende zaak, met voorlopig nog uitgestelde nadelige gevolgen voor Nijeveen.

Voor Nijeveen zijn er twee belangrijke ontwikkelingen die aandacht vragen:

- Het totaal aantal woningen dat binnen de gemeente
  een eigenaar moet vinden groeit harder dan de
  normale  te verwachten bevolkingsgroei.

- Nieuwveenselanden wordt volgens de plannen
   ontsloten  met een 50km/uur rondweg. Momenteel is
   er een rechtstreekse 80km/uur weg die Nijeveen
   ontsluit richting de A32 en die ook de directe
   verbinding vormt richting het centrum van Meppel.

 <-- Terug
Glasvezel Buitengebied
innijeveen.nl
CHIW zienswijze
Dorpsgericht Werken
Bibliotheek
Vlag van Nijeveen
AED project
Danninge Erve II
Rondje Nijeveen '16
Wandelroutes
Nieuwveense Landen
Klankbordgroep
 

Uitspraak Raad van State
Beroep Raad van State
Raadscommissie 2012
Handtekeningenactie
Zienswijze Juli 2011
Zienswijze MER
Inspreken Raad
Standpunt DVN
Knelpunten
Gem.Raad april 2008
Variant Sterk Meppel