Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Rotonde Watertoren nu al knelpunt voor verkeer.

MEPPEL - De ontsluiting van Nieuwveense Landen staat al vele jaren hoog op de agenda. Ook voor de eerste visies en masterplannen zijn verkeerstellingen gehouden en prognoses opgesteld.
Drie jaar geleden discussieerde de gemeenteraad eveneens over twee of drie wijkontsluitingspunten, de toekomst van de Nieuwe Nijeveenseweg en een rechtstreekse aansluiting op snelweg A32. De drukte op de Dorpsstraat was reeds onder de aandacht van de raad gebracht. Opnieuw kwamen deze knelpunten aan de orde bij de behandeling van de Gebiedsvisie Nieuwveense Landen.
De PvdA fractie merkte op dat de rotonde bij de watertoren op sommige momenten van de dag al een knelpunt is. "Er moeten nu voorzieningen getroffen worden om op termijn verbreding van de provinciale weg N37 mogelijk te maken" aldus raadslid Jan Jonker.
Roelof Pieter Koning (VVD) en Frans Venema (Sterk Meppel) vielen de Dorpsvereniging bij in het pleidooi voor drie ontsluitingswegen. De VVD fractie wil de Nieuwe Nijeveenseweg behouden als uitvalsweg van de wijk en hamerde op het belang van een directe aansluiting op de A32. Venema zag een kaartje van jaren geleden terugkeren in de discussie. Daarop stond het alternatief van SteM voor een derde ontsluitingspunt in de bocht van de Steenwijkerstraatweg nabij scheepswerf Worst.
Of dat voorstel nu wel kans maakt op uitvoering hangt ondermeer af van de resultaten uit het nieuwe verkeersonderzoek. Het wachten is nu op de nieuwe resultaten van de verkeerstelling en -prognoses. Op basis daarvan komen ambtenaren van de gemeente Meppel en provincie Drenthe met voorstellen aan de gemeenteraad, over de definitieve verkeersafwikkeling bij Nieuwveense Landen.

Meppeler Courant vrijdag 4 april 2008

 

Uitspraak Raad van State
Beroep Raad van State
Raadscommissie 2012
Handtekeningenactie
Zienswijze Juli 2011
Zienswijze MER
Inspreken Raad
Standpunt DVN
Knelpunten
Gem.Raad april 2008
Variant Sterk Meppel