Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Dorpsvereniging Nijeveen dringt aan op derde ontsluitingsweg

Nijeveen - Bestuurslid Bert Smit van de Dorpsvereniging Nijeveen (DVN) heeft donderdagavond in de raadsvergadering nogmaals aangedrongen op een derde ontsluitingweg bij de komst van de wijk Nieuwveense Landen. DVN werkt samen met de Handelsvereniging Nijeveen aan een brief die binnenkort aan de raad wordt gezonden. De vertegenwoordigers uit Nijeveen dringen hierin aan op een goede verbinding met de rijksweg A32 voor woon-werkverkeer.

De raad stelde donderdagavond de Milieu Effect Rapportage (MER) voor de Nieuwveense Landen vast. Dit is een forse stap in de ontwikkeling van de nieuwe wijk. In het document worden alle gevolgen en effecten van de nieuwbouwwijk voor landschap, natuur en milieu onderzocht.

Bert Smit miste in de MER de gevolgen van een derde wijkontsluiting richting de noordelijke rondweg van Meppel (Steenwijkerstraatweg ter hoogte van scheepswerf Liezen). Als die verbinding met de A32 er niet komt, vreest de Dorpsvereniging extra verkeersdruk op de Dorpsstraat in Nijeveen. 'Dit leeft bij ons in Nijeveen. Het ontzien van een nieuwe bewonersgroep mag niet ten koste gaan van de groep bestaande Nijeveners,' aldus Bert Smit. Smit vond dat er bij de verkeersontsluiting teveel alleen gekeken is naar Nieuwveense Landen en dat de gevolgen voor Nijeveen niet zijn meegenomen. 'Je kunt het niet los van elkaar zien. We voelen ons niet gehoord maar bekocht.' Het college vindt een derde ontsluitingsweg van en naar de wijk niet wenselijk met het oog op het milieu en de verkeersafwikkeling.

Frans Venema gaf aan dat een derde ontsluiting nog steeds een speerpunt is van Sterk Meppel. Het CDA en de VVD drongen erop aan bij de bouw van Nieuwveense Landen de Nieuwe Nijeveenseweg zo lang mogelijk open te houden. 'We hebben ons altijd uitgesproken voor een voor een derde ontsluiting', aldus R.P. Koning (VVD). "Daarmee hebben we bakzijl gehaald. De verbinding Nijeveen-Meppel moet gewaarborgd blijven. Eerst moeten de ontsluitingswegen en fietspaden goed zijn, pas dan kan de Nieuwe Nijeveenseweg dicht'.

Meppeler Courant zaterdag 12 december 2009

 

Uitspraak Raad van State
Beroep Raad van State
Raadscommissie 2012
Handtekeningenactie
Zienswijze Juli 2011
Zienswijze MER
Inspreken Raad
Standpunt DVN
Knelpunten
Gem.Raad april 2008
Variant Sterk Meppel