Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

1194 Handtekeningen voor de gemeenteraad om een aansluiting op de N375 te houden

De aansluiting van de Nieuwe Nijeveenseweg op de N 375 (bij de watertoren) moet blijven, in ieder geval tot beide ontsluitingswegen
van Nieuwveense Landen (oostelijk en westelijk) gerealiseerd zijn. Begin 2012 wordt het bestemmingsplan Nieuwveense Landen behandeld in de gemeenteraad.

Dorpsvereniging Nijeveen heeft een zienswijze ingediend, die bij de behandeling wordt meergenomen.

In het plan wordt de aansluiting van de Meppelerweg op de N375 bij de watertoren opgeheven. De RODE route zoals die nu bestaat, richting Staphorst/Zwolle vervalt (2013/2014).

De BRUINE route via de Dorpsstraat blijft bestaan.

Er komen twee nieuwe routes voor in de plaats:

De BLAUWE (westelijke ontsluitingsweg van de Nieuwveense Landen) planning 2013 en
De GROENE route (oostelijke ontsluitingsweg van Nieuwveense Landen) geen planning.

De BRUINE is duidelijk sneller dan de BLAUWE.

Te voorzien is, dat er aanzienlijk meer verkeer over de Dorpsstraat zal gaan rijden, zeker zolang de GROENE niet is aangelegd.

 <-- Terug
Uitspraak Raad van State
Beroep Raad van State
Raadscommissie 2012
Handtekeningenactie
Zienswijze Juli 2011
Zienswijze MER
Inspreken Raad
Standpunt DVN
Knelpunten
Gem.Raad april 2008
Variant Sterk Meppel