Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Discussie over toegang nieuwbouwwijk begint van voren af aan

MEPPEL - Opnieuw wordt het aantal auto‘s geteld bij de watertoren en een voorspelling gedaan over de toename van het verkeer op de provinciale weg N375 . De nieuwe verkeerstelling en prognose zijn nodig om een definitieve beslissing te kunnen nemen over de ontsluiting van de toekomstige wijk Nieuwveense Landen, zo maakte wethouder Ton Dohle donderdag bekend.

De Meppeler politiek kon zich donderdag in grote lijnen vinden in de Gebiedsvisie Nieuwveense Landen. Over de toekomstige verkeersafwikkeling bij Meppel-Noord werden en worden echter nog vele harde noten gekraakt, zo bleek in de commissievergadering. De toekomstige verkeerssituatie rond de watertoren wordt vooral ook in Nijeveen met argusogen gevolgd.

Wethouder Dohle sprak donderdag van een ‘mijlpaal‘ bij de presentatie van de Gebiedsvisie Nieuwveense landen in de raadscommissie. Met de visie wordt in elk geval de in het slop geraakte ontwikkeling van de nieuwbouwwijk weer op gang getrokken. Op basis van nieuwe bevolkingsprognoses en wensen van de gemeenteraad is daarin een unieke, duurzame en sociale wijk geschetst. In de periode 2011-2030 worden in Nieuwveense Landen 3000 woningen gebouwd met een bouwtempo van gemiddeld 150 woningen per jaar.

De eerste woningbouw in Nieuwveense Landen begint aan de zuidkant van de Nieuwe Nijeveenseweg. Hier ontstaat vanaf 2011 het centrum van de wijk met betaalbare koop- en huurwoningen, winkelvoorzieningen en zorgfaciliteiten. In het eerste decennium van de bouw blijft de Nieuwe Nijeveenseweg de belangrijkste ontsluitingsweg in het gebied. Toch is het de bedoeling dat de Nieuwe Nijeveenseweg in de toekomst wordt afgesloten voor autoverkeer, ter hoogte van Matenweg. Daar kruist de oude weg uit Nijeveen met de hoofdontsluitingsroute, die dwars door de nieuwe wijk loopt. Tegen die tijd kunnen automobilisten alleen ter hoogte van de Handelsweg en restaurant De Drie Kalkovens de wijk in en uit. De ontsluiting van de watertoren verdwijnt dan in de plannen van de gemeente.

Omrijden

Ook al duurt dat nog zeker twintig jaar, Nijeveen moet er bij voorbaat al niets van weten. Bert Smit van de  Dorpsvereniging Nijeveen pleitte in de commissievergadering voor drie ontsluitingspunten van de wijk Nijeveense Landen, in plaats van de beoogde twee. De Nieuwe Nijeveenseweg is en blijft de kortste verbinding voor de inwoners van Nijeveen. In de Nijeveense visie blijft de Dorpsstraat in de toekomst nog meer overlast door autoverkeer bespaard. ‘Nijeveners zijn vast niet van plan om zo‘n stuk om te rijden. Meppel moet de toekomstige verkeersproblemen niet op het bordje schuiven van Nijeveen,‘ sprak Smit de gemeentepolitiek streng toe.
 

 <-- Terug
Uitspraak Raad van State
Beroep Raad van State
Raadscommissie 2012
Handtekeningenactie
Zienswijze Juli 2011
Zienswijze MER
Inspreken Raad
Standpunt DVN
Knelpunten
Gem.Raad april 2008
Variant Sterk Meppel