Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Beroep tegen bestemmingsplan Nieuwveense Landen

De Dorpsvereniging heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Nieuwveense Landen.
Onderdeel van de plannen is, dat al snel de aansluiting bij de watertoren wordt opgeheven. Daardoor zal er straks meer verkeer over de Dorpsstraat rijden.

In Nijeveen hebben 1200 mensen een oproep aan de gemeenteraad getekend om de weg open te houden zolang dat kan en zolang er geen redelijk alternatief is.

Het beroep is inhoudelijk en niet bedoeld om te vertragen. Het gaat om een grote nieuwbouwwijk, waar 20 jaar voor is uitgetrokken om deze vol te bouwen.

In het hele gebied is voorlopig ruimte genoeg om ergens te beginnen. Naar ons idee is er geen noodzaak om de eerste huizen zo dicht bij de Nieuwe Nijeveenseweg te bouwen, dat deze al direct bij de eerste ontwikkelingen moet worden opgeheven. Daarbij komt, dat voorlopig alleen de westelijke ontsluitingsweg wordt aangelegd, die bij de Handelsrotonde uitkomt.

Voor de Dorpsvereniging is het duidelijk, dat de gemeenteraad voor de eerste periode hiermee geen evenwichtige afweging van belangen heeft gemaakt tussen het dorp Nijeveen enerzijds en van de nog te bouwen wijk anderzijds.

De TEKST van het BEROEPSSCHRIFT vindt u HIER:

 <-- Terug
Uitspraak Raad van State
Beroep Raad van State
Raadscommissie 2012
Handtekeningenactie
Zienswijze Juli 2011
Zienswijze MER
Inspreken Raad
Standpunt DVN
Knelpunten
Gem.Raad april 2008
Variant Sterk Meppel