Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Cultuur Historische Inventarisatie en Waardebepaling (CHIW)

De gemeente Meppel is verplicht een actuele inventarisatie op te stellen van historisch relevante waarden in de gemeente. Dat rapport is verschenen in januari 2015. Het is nogal een omvangrijk document, dat naast een beschrijving ook aanbevelingen doet over aanpassingen van de omgeving. Het rapport is geschreven door een bureau uit Rotterdam met een stadse bril. In een presentatie gaven zij hoog op over de historische waarde van de verschillende kerkwegen in Nijeveen. Ook is er weinig oog voor het zich steeds geleidelijk veranderende landschap, dat zich steeds heeft gevormd naar haar gebruik. Het landschap, dat eigenlijk continu in ontwikkeling is.  B&W van Meppel heeft dit rapport ter inzage voorgelegd aan de inwoners van de gemeente.

De Dorpsvereniging heeft daarom een zienswijze ingediend bij de gemeenteraad.
Die kunt u hier lezen.

Het bureau propageert een nostalgisch plaatje met een stadse blik. Zij gaat voorbij aan het feit, dat nagenoeg het gehele buitengebied van Nijeveen een functionerend bedrijventerrein is, in de zin van agrarische bedrijven.
Daar horen al eeuwen langzame trendwijzigingen bij.

Voor Nijeveen staan in het rapport  zaken, die het dorp op slot doen. Zij leiden ook tot een aanzienlijke verspilling van algemene middelen.
De historische onderbouwing van de keuze is vaak willekeurig. De Dorpsvereniging begrijpt niet waarom er op historische grond een keus gemaakt wordt voor herbeklinkeren van een aantal buitenwegen. Een zandpad had ook gekund. En asfalt is beter voor het huidige verkeer.
Bij het oprichten van nieuwe bedrijven wordt gesteld, dat dat niet bij Spijkerserve zou moeten plaats vinden. In ons idee is dat om diverse redenen juist de eerst aangewezen locatie bij Nijeveen. En zeker geen locatie om op voorhand af te schrijven.

De betreffende teksten uit het rapport over Nijeveen kunt u lezen in de bijlage op pagina 29-31.

 <-- Terug
Glasvezel Buitengebied
innijeveen.nl
CHIW zienswijze
Dorpsgericht Werken
Bibliotheek
Vlag van Nijeveen
AED project
Danninge Erve II
Rondje Nijeveen '16
Wandelroutes
Nieuwveense Landen
Klankbordgroep