Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Afstemming Vraag en Aanbod in de woninggebonden zorg in Nijeveen

Resultaat en doel

  1. Inzicht verkrijgen in vraag naar type woningen en woonvormen of aanpassingen aan woningen in de komende tien jaren;
  2. Inzicht krijgen in aanbod van type woningen en woonvormen of aanpassingen aan woningen in de komende tien jaren;
  3. Afstemmen van vraag en aanbod;
  4. De afstemming beperken tot Nijeveen (en directe omgeving).

Definitie

(eisenpakket aan het projectresultaat en de omgeving waarin het resultaat gebruikt zal worden.)

  1. Bepalen welke aanpassingen aan woningen de levensloopbestendigheid bevorderen en hoe groot de vraag daarnaar is in de komende tien jaar; wie kan/kunnen dat realiseren; wat zijn globaal de kosten; hoe is de financiering te realiseren. Deze afstemming moet resulteren in feitelijke aanpassingen/realisatie van voldoende woningen/woonvormen in Nijeveen voor tenminste de komende tien jaar.

Ontwerp

(gekozen oplossing en vormgeving van het resultaat.)

Voorbereiding

(werkwijze, materialen en resources om het resultaat te behalen of te vervaardigen.)

Realisatie

(opgeleverd, operationeel resultaat.)

Nazorg

(feitelijk gebruik en onderhoud van het resultaat.)

In de fasering wordt  het beoogde eindresultaat bepaald, worden de noodzakelijke inhoudelijke activiteiten vastgelegd en de volgorde van het uitvoeren daarvan. Daarbij worden standaard de volgende fasen onderscheiden. Daaruit komt uiteindelijke het (tussen)resultaat:

 Beheersen

Het beheersen van een project gaat in een cyclus of stappenplan en dient ervoor dat beperkte middelen effectief, efficiŽnt, flexibel en creatief worden ingezet. Bij projectmatig werken worden vijf beheersaspecten onderscheiden, TGKIO genoemd: tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.

Voor elk van de beheersaspecten dient de beheerscyclus te worden doorlopen (plannen, doen, opnemen stand van zaken, vergelijken, sturen en indien nodig wijzigen plan ).
Belangrijk is dat een project integraal wordt beheerst. Dat wil zeggen dat alle aspecten tegelijk en in samenhang worden beheerst. Maar ook dat elk beheersplan zichtbaar marges moet bevatten die zijn gebaseerd op de mogelijke risico’s. Bij het bepalen van de risico’s die het project kunnen beÔnvloeden, kan een ‘projectdiagnose’ als risicochecklist dienen. In de laatste versie van Projectmatig Werken is een extra hoofdstuk gewijd aan risicomanagement.

Beslissingen

Op specifieke momenten worden de beheersplannen met de faseringsplannen geÔntegreerd. deze specifieke momenten noem je de beslispunten.
Deze gaan vooral over het kiezen uit alternatieven, goedkeuren van voorstellen en actieplannen, accepteren van de risico’s en consequenties en dechargeren van het uitgevoerde werk.

De belangrijkste beslispunten zijn steeds bij de faseovergangen. Het is van belang om elke faseovergang bewust te laten plaatsvinden en op die momenten een beslissing te (laten) nemen over de voortzetting of het stoppen van het project.

Bij een beslispunt worden drie beslissingen genomen:

 Samenwerking

Werken in projecten is teamwerk. Samenwerking met en het creŽren van draagvlak bij de omgeving van het project moeten speciaal worden uitgewerkt.

 

 <-- Terug
Digitaal Dorpsplein
Discussieavond febr'16
Woninggebonden zorg
Vraag en Aanbod
Centraal Punt Zorgvraag
Zorgcooperatie
Eenzaamheid
Groepswonen