Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Dorpsvisie 2015-2025: Ouderenzorg, zorg en mantelzorg

Visie: Zorg en ondersteuning moeten zodanig georganiseerd zijn, dat Nijeveners er makkelijk gebruik van kunnen maken en tot op hoge leeftijd in Nijeveen kunnen blijven  wonen. Onderlinge betrokkenheid tussen zorg- en hulpverleners is belangrijk. Toegankelijkheid van de zorg en informatievoorziening verdienen daarbij aandacht.

LOGBOEK met ideeŽn:

 1. Als het Kerspel verdwijnt als verzorgingshuis: hoe kunnen we ervoor zorgen dat er toch in Nijeveen zorg verleend wordt.
 2. Onderzoek naar zorgcoŲperaties om zo het heft in eigen hand te houden.
 3. Onderzoek naar mogelijkheden domotica.
 4. Mogelijkheden van groepswonen/kleinschalige woongroepen onderzoeken.
 5. Ongewilde eenzaamheid tegengaan.
 6. CoŲrdineren en afstemmen aanbod van zorg; onderzoek naar vraag en aanbod ouderenzorg; ook kijken naar voorbeelden elders, zoals initiatief in Hollandscheveld.
 7. Maak gebruik van de lokaal aanwezige kennis en kunde en maak verbindingen.
 8. Ontwikkel activiteiten voor ouderen in de zomer (Stichting Welzijn Ouderen?).
 9. CreŽer een punt waar ouderen met al hun vragen over zorg terecht kunnen.
 10. Hoe verder als ouderen niet geholpen willen worden?

Bovenstaande ideeŽn worden in een tweede bijeenkomst geÔntegreerd tot onderstaande (in volgorde prioriteit)

 1. Onderzoek afstemming vraag en aanbod ouderen zorg, gebruik locale kennis en kunde, maak daarbij verbindingen
 2. CreŽer een punt waar ouderen met al hun zorggebonden vragen terecht kunnen.
 3. Onderzoek de mogelijkheden (voor en tegen) van een zorgcoŲperatie of andere centrale zorginstelling
 4. Bekijk hoe ongewilde eenzaamheid kan worden aangepakt
 5. Onderzoek welke mogelijkheden er zijn voor groepswonen

De werkgroep concludeert, dat er onderscheid is in woningaanpassing en zorg, persoonsgebonden zorg en materiŽle zorg (hulpmiddelen). Algemeen doel is: "Doorlopende goede zorgvoorzieningen in Nijeveen".
Een tweede conclusie is dat genoemde onderwerpen niet of nauwelijks op de jeugd betrekking hebben.

 1. Woninggebonden zorg betreft (aanpassingen in de) eigen woning en de woon/zorg omgeving via instellingen, al dan niet intern. Met vastgoed gaan grotere investeringen en langjarige afschrijvingen gepaard.
 2. Voor persoonsgebonden zorg spreekt de werkgroep zich uit voor onderzoek naar een vast aanspreekpunt.
 3. Bij materiŽle zorg wordt o.a. gedacht aan Domotica en andere kleine aanpassingen

 

 

 <-- Terug
Digitaal Dorpsplein
Discussieavond febr'16
Woninggebonden zorg
Vraag en Aanbod
Centraal Punt Zorgvraag
Zorgcooperatie
Eenzaamheid
Groepswonen

Dorpsvisie Proces
Ouderen (Mantel)zorg
Economie Detailhandel
Energie Duurzaamheid
Recreatie Toerisme
Veiligheid Verkeer
Wonen Leefomgeving
Jeugd Cultuur Onderwijs
Sport
Wat Vooraf Ging