Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Wat is er al bekend bij de start van de Dorpsvisie

Er worden regelmatig onderzoeken gedaan in het sociaal en economisch domein. Bij de start van de Dorpsvisie zijn de hieronder genoemde documenten bekend. Nijeveen heeft daar in relatie met de gemeente direct mee te maken. Het zijn verslagen/notities van eerder onderzoek door de gemeente.
Daarnaast geeft de Programmabegroting een algemeen overzicht in de financiŽle mogelijkheden en beperkingen die de gemeente heeft bij de uitvoering van haar beleid.

Indien de Dorpsvisie leidt tot plannen die niet (op termijn) door de gemeente gefinancierd kunnen worden, zullen andere middelen gevonden moeten worden om die te realiseren.

Programma begroting gemeente Meppel, 2015

Beleidsplan Participatiewet, 2015-2016

Veiligheidsprofiel gemeente Meppel, 2014 

Toegang tot een sociaal domein, 2014

Visie en kaders Sociaal Domein, 2014

Hoofdlijnen notitie Structuurvisie, 2013

Integrale tekst (14Mb) Structuurvisie 2030, 2013

Participatieverslag, 2013

Buurtonderzoeken die eerder gehouden zijn in het kader van Dorpsgericht Werken

Beleidsnotitie WMO 2012-2015: Samen veranderen, 2012

Ruimtelijke visie Nijeveen Dorp in evenwicht, 2005

Dialoognota ruimtelijke visie Nijeveen ,2004

 <-- Terug
Plan van Aanpak
Plannen Ideeen
Uit het Onderzoek
Onderzoek vooraf
Ideeen 2013