Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Dorpsvisie 2015-2025: Veiligheid en verkeer, waaronder landbouwverkeer

Visie: De verkeersveiligheid moet  zodanig georganiseerd worden, dat verkeersconflicten tussen de verschillende verkeerssoorten woerden weggenomen. Daarbij is  speciaal aandacht nodig voor de economische bedrijvigheid van de landbouw. Waar mogelijk worden voor Nijeveen karakteristieke omgevingselementen meegewogen.

LOGBOEK met ideen:

 1. Verbetering ontsluiting voor landbouwverkeer; leid het zware landbouwverkeer af van de Dorpsstraat door een verbinding te maken vanaf de 1e Nijeveense Kerkweg evenwijdig aan de Dorpsstraat, achter de bebouwing langs.
 2. Kijk opnieuw naar de inrichting van de ‘shared space’.
 3. De inrichting van het 30km-gebied is niet overeenkomstig het profiel voor dergelijke wegen; pas de inrichting aan.
 4. Verbeter de parkeervoorzieningen bij de scholen.
 5. Onderzoek of er verbeteringen mogelijk zijn in het busvervoer. Lever input in de gemeentelijke werkgroep die met dit onderwerp bezig is. Input vanuit Nijeveen ontbreekt tot nu toe.
 6. Maak een oplaadpunt voor de OV-chipkaart in Nijeveen.
 7. Zijn de aanrijtijden van de brandweer adequaat?
 8. Op het punt van sociale veiligheid wordt vooralsnog geen probleem gezien.
 9. Agrarisch verkeer niet door de woonwijken; bereikbaarheid agrarische percelen waarborgen.
 10. Heb aandacht voor het onderhoud van de wegen/grastegels langs de Bramenweg en de Matenweg.
 11. Passeren landbouwvoertuigen op ontsluitingswegen is moeilijk.
 12. Aan n zijde het fietspad in ere herstellen langs de Rijksweg, zodat men vanaf de dorpsstraat weer veilig naar de Havelterberg kan fietsen.
 <-- Terug
Onderhoud Wegen Groenroen
Oplaadpunt OV-chip
Openbaar Vervoer

Dorpsvisie Proces
Ouderen (Mantel)zorg
Economie Detailhandel
Energie Duurzaamheid
Recreatie Toerisme
Veiligheid Verkeer
Wonen Leefomgeving
Jeugd Cultuur Onderwijs
Sport
Wat Vooraf Ging