Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

In gesprekken met bewoners (2013) geopperde meningen en ideeën:

1. Voorzieningen doorontwikkelen en behouden:
a.      Zorg goed op elkaar afstemmen, aanspreekpunten realiseren. Wijkverpleegkundige vanuit steunpunt.
b.      Scala van belang, aanbod moet blijven.
c.       Schaalverkleining overal, ook voor scholencampus. Het Palet is ook te groot.
d.      Bibliotheekfunctie graag behouden. Afhaalpunt voor digitaal bestellen. Multifunctioneel gebouw met kinderopvang en historische vereniging. Bibliotheek in verzorgingstehuis. Goede voorzieningen op de juiste plek verdelen.
e.      Huisartsen in de wijk houden. Handhaven huisartsenpost.
f.        Het ziekenhuis behouden.
g.      Spoedzorg in het ziekenhuis moet blijven.
h.      Peuterspeelzaal handhaven.
i.        Kans van samengaan scholen, hierop anticiperen.
j.        Behouden van de kracht van het dorp, aantrekkelijk voor mensen met kinderen.
k.        Het welzijn van ouderen in Nijeveen uitbreiden (De Stouwe). Zorg bij de mensen brengen, wijkzorg
 compacter en samenwerken van instellingen.
l.    Wachttijd voor ’t Kerspel niet zozeer een capaciteitsvraagstuk, eerder een beleidsprobleem met urgentievraagstuk.
m.      Voorzieningen liever niet concentreren op één plek, ambulante zorg aan huis is al zo goed dat geen nieuwe verzorgingshuizen nodig zijn. Zorg inhuren bij De Stouwe. Mensen moeten in de wijken blijven wonen, dat stimuleert noaberschap.
n.      Onderwijs houden wat je hebt. Zou mooi zijn als Meppel een HBO-opleiding kon krijgen, op bijvoorbeeld Ezinge. Aansluiten op havenbedrijf.
o.      Sport- en spelvoorzieningen in de wijken is belangrijk voor ontmoeting en sociale contacten. Deze voorzieningen in stand houden en uitbreiden, versterken. Zo mogelijk multi-functioneel gebruik, 7 dagen per week.
p.      Zwembad Hesselingen moet blijven op huidige locatie. Rol overheid is dat kinderen leren zwemmen.
 
2. Wijkservicezones stimuleren:
a.      Voorzieningen in de wijk met woonvormen voor ouderen. Mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen, goedkoper en comfortabeler, wijkverpleegkunde.
b.      Bibliotheek is samenkomen, het is niet logisch dat het meer plekken worden.
c.       Wijkverpleegster en huisarts in zorgcentra in buurten.
d.      Voorzieningen Nijeveen in stand houden.

3. Culturele aanbod vasthouden.
a.      Culturele hoofdstad van Drenthe. Je kunt geld maar één keer uitgeven, goede visie ontwikkelen.

4. Sociale cohesie stimuleren:
a.      Biljartverenigingen en dergelijke op een plek waar mensen kunnen samenkomen. De Plataan als cultureel centrum, clusteren van voorzieningen.
b.      Verder vooruit kijken. Wat hebben we al en hoe kunnen we dat gebruiken.

5. Wonen, zorg en voorzieningen:
a.      Kangoeroewoningen.
b.      Gemêleerde wijken.
 
Wat kan de gemeente doen:
1.      Versoepeling van de regels voor het bouwen van extra ruimte voor ouders.
2.      Ruimte bieden voor eigen initiatief van bewoners.
3.      Je hebt vaak het gevoel dat je alles moet bevechten als je iets wilt. Daar kan de gemeente veel aan doen.
4.      Levensloopbestendig bouwen.
5.      Regelarme zorg.
6.      Cultuursponsoring wordt lastiger, de gemeente moet dit blijvend financieel ondersteunen. Verenigingen zijn sterke sociale voorzieningen.
7.      Stimuleren van woonservicezones, aanpassing woning voorraad.
 
Conclusie:
De ontwikkelingen in de zorg, het onderwijs en de culturele voorzieningen maken dat samenwerking en bundeling noodzakelijk zijn in de toekomst. Hierbij kan de gemeente een faciliterende rol spelen. Bijvoorbeeld bij het stimuleren van woonservicezones en ambulante zorg, zodat voorzieningen kunnen worden gebundeld óf aan huis gebracht en mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Er zijn zorgen over verdwijnende voorzieningen: hoe blijven deze bereikbaar (bijvoorbeeld: gynaecologie). Waar mogelijk de woningvoorraad aanpassen op het langer thuis wonen.
In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de omgeving van de brede school en huisartsenpraktijk in Nijeveen en het onderwijspark op Ezinge en de zorgcampus.

 

 <-- Terug
Plan van Aanpak
Plannen Ideeen
Uit het Onderzoek
Onderzoek vooraf
Ideeen 2013