Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Sportvisie

Resultaat en doel

Sport speelt in Nijeveen een belangrijke rol. Vele actieve verenigingen, zowel gericht op topsport als op breedtesport. Deels ontleent Nijeveen haar bekendheid aan deze verenigingen (DOS ’46). Goede accommodaties. Breed gedragen door de Nijeveense gemeenschap. De verenigingen leunen sterk op hun vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat de verenigingen goed draaien en zich verder kunnen ontwikkelen. Ook gedragen door het Nijeveense bedrijfsleven, die via sponsoring en/of bijdragen in natura ervoor zorgen dat de accommodaties op peil blijven of kunnen uitbreiden.

De huidige verenigingen, de huidige sportfaciliteiten en de binding met de gemeenschap vormt een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid in Nijeveen. Deze dient ook in de toekomst behouden te blijven. Wij verwachten echter in de toekomst de volgende ontwikkelingen:

 

 Onder andere op basis van bovenstaande ontwikkelingen bestaat onze Nijeveense sportvisie 2025 uit de volgende elementen:

  1. Sport is belangrijk in Nijeveen als onderdeel van de leefbaarheid. Dit moet ook in de toekomst in 2025 en verder zo blijven.
  2. Om de sport deze rol te laten vervullen is het belangrijk dat er goede sportfaciliteiten blijven: Tussenboerslanden voor de buitensporten (voetbal, korfbal, tennis, schaatsen, skeeleren) en Sporthal de Eendracht voor de binnensporten (zaalkorfbal, zaalvoetbal, badminton, volleybal, tennis).
  3. Deze goede sportfaciliteiten moeten in Nijeveen gelegen zijn. Sporten/trainen in Meppel is rationeel wellicht ook een mogelijkheid, maar gaat voorbij aan de noodzakelijke binding van de verenigingen aan Nijeveen.
  4. Om financiële redenen en om beheerstechnische redenen (inzet vrijwilligers) zal worden bekeken of in de toekomst bepaalde voorzieningen kunnen worden gedeeld. In het optimale plaatje ontstaat er één sportcomplex, waarin kleedkamers, parkeerplaatsen, onderhoudsmachines, materiaalbergingen, etc. worden gedeeld. Wellicht zelfs één gezamenlijke kantine. Combinatie met een nieuwe sporthal behoort ook tot de mogelijkheden. Belangrijk daarbij is om in het oog te houden dat de verschillende verenigingen hun eigen identiteit en binding met hun, deels verschillende, achterban behouden.
  5. De gezamenlijke faciliteiten behoeven zich niet alleen te beperken tot de fysieke voorzieningen. Samenwerking kan ook gevonden worden in gezamenlijke inkoop, inzet van professionele ondersteuning, opleiding, administratie, etc.
  6. De verenigingen zitten niet vast aan hun huidige locatie. Indien het optimale plaatje inhoudt dat alle faciliteiten (buitensport en sporthal) op één nieuwe locatie kan worden gerealiseerd, dan behoort dat zeker tot de mogelijkheden. Goede bereikbaarheid, sociale veiligheid en veilig te bereiken op de fiets, ook voor de jeugd, zijn daarbij uitgangspunt. Zie het plan van Wakker Nijeveen van een aantal jaren geleden voor de nieuwe sporthal op het feestterrein.
  7. De groei naar één gezamenlijk sportcomplex zal en hoeft niet per direct gerealiseerd kunnen worden. De afzonderlijke verenigingen zitten met hun huidige accommodaties en investeringen daarin. De gezamenlijkheid als visie is op dit punt de “stip op de horizon”, die de sportverenigingen elke keer in het oog houden bij keuzes en besluiten.

 

 

 <-- Terug