Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Plannen, ideeën en mogelijke projecten voor de Dorpsvisie (ook van vroeger)

Zelf een plan of idee bij het bestuur/stuurgroep aanmelden kan ook:

 1. telefonische bij een een bestuurslid
 2. per e-mail

Deze worden getoetst of ze verder uitgewerkt moeten of kunnen worden door een van de werkgroepen. Maar er kan ook van alles bij komen en afgaan.

 1. Bibliotheekfunctie graag behouden. Afhaalpunt voor digitaal bestellen. Multifunctioneel gebouw met kinderopvang en historische vereniging. Bibliotheek in verzorgingstehuis. Goede voorzieningen op de juiste plek verdelen.
 2. Huisartsen in de wijk houden. Handhaven huisartsenpost.
 3. Peuterspeelzaal handhaven.
 4. Kans van samengaan scholen, hierop anticiperen.
 5. We gaan in het centrum van het dorp een broedplaats voor startende bedrijven realiseren.
 6. In Nijeveen kun je langer thuis wonen door te zorgen voor techniek (domotica), scholing en mantelzorg met en voor elkaar.
 7. We gaan laatste-stuk-van-het-leven voorzieningen realiseren, zoals een huis voor dementerende ouderen met veel groen.
 8. Wachttijd voor ’t Kerspel niet zozeer een capaciteitsvraagstuk, eerder een beleidsprobleem met urgentievraagstuk.
 9. Het verzorgingshuis de Stouwe en bejaardenwoningen ontwikkelen zich. Levensloopbestendigheid in de woningbouwontwikkeling behoeft de aandacht.
 10. Voorzieningen liever niet concentreren op één plek, ambulante zorg aan huis is al zo goed dat geen nieuwe verzorgingshuizen nodig zijn. Zorg inhuren bij De Stouwe. Mensen moeten in de wijken blijven wonen, dat stimuleert noaberschap.
 11. De gemeente moet maar zorgen voor voldoende zorgvoorzieningen.
 12. In Nijveen willen we in 2025 100% zelfvoorzienend met energie. Hiervoor richten we een energiecoöperatie op.
 13. Het aanwezige groen buiten het dorp en deels langs de linten draagt bij aan de identiteit van Nijeveen en daarmee ook aan de ruimtelijke kwaliteit. Het verbeteren van de kwaliteit, bruikbaarheid en bereikbaarheid van dat groen is belangrijk.
 14. Nijeveen is in 2025 het schoonste dorp van Nederland en het veiligste dorp van Nederland.
 15. We willen dat elke Nijevener (toegang heeft tot) sport.
 16. Nijeveen ligt fantastisch tussen vele natuurgebieden. We gaan aan de slag met (fiets)routes en arrangementen.
 17. De recreatieplas wordt een spil in het recreatie aanbod van Nijeveen.
 18. We zijn voor kleinschaligheid, biologische landbouw en kringloopdenken. Vlees van de boer, streekproducten, ambachtelijke producten.
 19. Zwaar verkeer weren op de Dorpsstraat.
 20. Aansluiting met Meppel: de meest logische route is het tracé over het voormalig VION-terrein en een fietstunnel bij de watertoren.
 21. We gaan de woningvoorraad en de leefomgeving van Nijeveen verduurzamen. 100% zelfvoorzienend en een optimale leer- en leefomgeving zijn het doel.
 22. De bewoners moeten eerst zelf kijken naar een oplossing, voordat politie of woningbouw wordt gebeld.
  Via buurtbemiddeling moeten bewoners worden ondersteund.
 23. De jeugd heeft de toekomst. In Nijeveen gaan we uit van talentonderwijs en maatwerk. Bedrijven in Nijeveen stellen van nature leerstages en maatschappelijke stages beschikbaar.
 24. Voor tieners is in Nijeveen weinig te doen. Wat willen ze?
 25. Er moet een centrale voorziening komen voor ouderen.

 

 

 <-- Terug
Plan van Aanpak
Plannen Ideeen
Uit het Onderzoek
Onderzoek vooraf
Ideeen 2013