Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Dorpsvisie Nijeveen 2015-2025 Plan van Aanpak

pdf versie klik hier

Doel:
De dorpsvisie formuleert vanuit de bevolking gewenste en realiseerbare ontwikkelingen voor Nijeveen in de komende 10 jaar.

Resultaat:
Het ontwikkelen van leefbaarheidsprojecten in Nijeveen, die daadwerkelijk worden opgepakt of al starten. SMART opgestelde vervolgprojectvoorstellen zijn ook resultaten

Informatie:
Reeds beschikbaar zijn o.a. onderzoeksrapporten van de gemeente en verslagen van de klankbordgroep die betrekking hebben op wensen en meningen van inwoners van Nijeveen.
In Drenthe, maar ook in andere provincies worden vele mogelijk projecten op gebied van leefbaarheid onderzochten en opgezet. Deze projecten ontstaan veelal in verband met de transities ten gevolge van de decentralisaties in het overheidsbeleid. Naast het jeugdbeleid en de participatiewet (arbeid) gaat het hier ook met name om de WMO.
Verondersteld wordt dat deze informatie beschikbaar komt tijdens of vooraf aan het opstellen van de dorpsvisie, dan wel op direct enig moment waarop deelnemers daar behoefte aan zouden kunnen hebben.

Werkwijze:
De dorpsvisie is een proces. De uitwerkingen zijn te beschouwen als (deel)projecten.
De dorpsvisie wordt aangestuurd door een stuurgroep. Voor draagvlak in Nijeveen wordt gezocht naar mensen met binding in het dorp (sociaal, functioneel, landschappelijk en cultureel). Bij voorkeur is de vertegenwoordiging een brede afspiegeling van het dorp (jong/oud, man/vrouw, autochtoon/import).
De leden van de stuurgroep worden gekozen door de besturen van de groter verenigingen: Historische vereniging, Dorpsvereniging, Handelsvereniging, Vrouwen van NU, Passage, DOS’46, SVN’69, Oranjevereniging, IJs- en Skeelervereniging,.
In de stuurgroep zitten 5-8 personen. Gedacht wordt aan maximaal zes werkgroepen.
De stuurgroep doet een voorstel voor mogelijke onderwerpen (thema’s) en werft in het dorp leden die deze onderwerpen samen projectmatig willen uitwerken. In iedere werkgroep zit een lid van de stuurgroep. De werkgroepen kunnen zelf ook leden vragen. Een werkgroep bestaat bij voorkeur uit maximaal acht personen.  De werkgroepen stellen zelf hun projecten vast in overleg met de stuurgroep.

Functionele partijen:
Naast de dorpsvisie bestaan er functionele partijen die op enig moment (al dan niet beroepsmatig) in het proces betrokken kunnen of zouden moeten worden. Deze partijen worden tijdens het proces op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Genoemd zijn: Actium, Gemeente, Stichting Welzijn, Rendo, Politie, Stouwe, huisartsen, kerken. De partijen worden door de stuurgroep gekozen.

Begeleiding:
Het proces wordt begeleid door een extern bureau

Afronding:

Het proces is eind 2015 afgerond

Betrokkenen

De Dorpsvereniging

         Initieert de dorpsvisie

         Maakt de proces afspraken met een extern bureau voor begeleiding

         Start het proces en zorgt voor de samenstelling van de stuurgroep

         Is eindverantwoordelijk voor de financiŽn

De Stuurgroep

         Initieert de werkgroepen

         Zorgt voor betrokkenheid van de functionele partijen

         Draagt zorg voor de communicatie

         Stelt doel en gewenst eindresultaat vast met de werkgroepen

         Is lid van iedere werkgroep

         Verzorgt de praktische zaken zoals de vergadermogelijkheden

         Stelt de eindrapportage op in samenwerking met het extern bureau

De werkgroepen

         Bepalen hun eigen samenstelling

         Stellen projecten vast in overleg met de stuurgroep en het extern bureau

         Doen verslag aan de stuurgroep

         Stellen een SMART eindresultaat vast

Het extern bureau

         Geeft een toelichting over haar rol en het proces bij de start en de samenstelling van de stuurgroep

         Begeleidt het proces op hoofdlijnen

         Bewaakt de doelmatigheid van de projectvoorstellen uit de werkgroepen

         Brengt informatie in op momenten dat daar behoefte aan is bij de werkgroepen

         Zorgt met de inbreng van informatie voor een efficiŽnte doorloop van de projecten

         Stelt de eindrapportage op in samenwerking met de stuurgroep

De functionele partijen

         Worden geÔnformeerd over- en tijdens de dorpsvisie (zie stuurgroep communicatie)

         Worden uitgenodigd als daartoe aanleiding is bij de werkgroepen

 

 

 <-- Terug
Plan van Aanpak
Plannen Ideeen
Uit het Onderzoek
Onderzoek vooraf
Ideeen 2013