Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Start van de Dorpsvisie - april 2015

De visie wordt per thema uitgewerkt.

Een dorpsvisie is een plan waarin een dorp aangeeft wat de gewenste ontwikkeling is van het dorp en de naaste omgeving. Hoe zien de bewoners van Nijeveen hun dorp over 10 jaar en wat is er dan behouden, veranderd of (liefst) verbeterd?

De dorpsvisie gaat uit van de ruimtelijke en sociale kwaliteiten van Nijeveen.
De visie moet aansluiten op de ingrijpende veranderingen die momenteel worden voorbereid en doorgevoerd in het sociaal-economische domein.
Het doel van de dorpsvisie is het in beeld brengen hoe veranderingen op korte- en langere termijn kunnen worden opgevangen in het dorp.

De dorpsvisie bevat:

 1. Een beeld van de ruimtelijke- en sociale kwaliteit en identiteit van Nijeveen.
 2. Ideeën en opvattingen van bewoners van Nijeveen, om de leefbaarheid te handhaven en te versterken.
 3. Specifiek mogelijkheden om de integratie te bevorderen tussen Nijeveners in het algemeen en tussen oude en nieuwe bewoners in het bijzonder.

Voor het slagen van een dorpsvisie is het van belang:

 1. Dat er draagvlak is bij Nijeveners, betrokken partijen en bij de gemeente Meppel.
 2. Dat de visie kan worden gezien als input voor het sociaal- en ruimtelijk beleid.

 De Dorpsvereniging Nijeveen heeft zichzelf de opdracht gegeven deze dorpsvisie op te stellen. Zij realiseert zich dat dit alleen kan met medewerking  van de inwoners van Nijeveen en met ondersteuning van de gemeente Meppel.

 De Dorpsvereniging heeft met de Stuurgroep voor de uitwerking van de visie een aantal thema’s benoemd:

 1. Ouderen, mantelzorg, zorg:
 2.  Energie, duurzaamheid
 3.  Economie, detailhandel
 4. Veiligheid, verkeer, waaronder landbouwverkeer
 5. Sport
 6. Recreatie en Toerisme
 7. Wonen, leefomgeving
 8. Scholen, cultuur, jeugd

 In de ontwikkeling van de visie worden de volgende fases onderkend:

 1. Acceptatie van het plan bij gemeente Meppel en benoemen van een kleine projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van dorp, DVN en gemeente.
 2. Draagvlak creëren bij inwoners via lokale media (de Molen, Nieuwe Meppeler) en het instellen van klankbordgroepen per thema.
 3. Ontwikkelen en uitvoeren van een dorpsbrede enquête in samenwerking met gemeente.
 4. Analyse van de uitkomst van de enquête en dit bespreken in de klankbordgroep(en).
 5. Opstellen van de visie in samenwerking met betrokken partijen, waaronder de gemeente Meppel.
 6. Visie uitdragen binnen het dorp en de politiek in Meppel.
 7. Opstellen van een activiteitenplan met daarin een aantal quick wins.

 

Dorpsvisie Proces
Ouderen (Mantel)zorg
Economie Detailhandel
Energie Duurzaamheid
Recreatie Toerisme
Veiligheid Verkeer
Wonen Leefomgeving
Jeugd Cultuur Onderwijs
Sport
Wat Vooraf Ging