Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Discussie avond over zorg in Nijeveen en het Kerspel

Het korte verslag van deze bijeenkomst kunt u hier downloaden (pdf).

De discussie avond vindt plaats op 2 februari 2016 / 20.00 uur in de Schalle.
Deze avond staat in het teken van zorgvoorzieningen in Nijeveen in het algemeen en in het Kerspel in het bijzonder.

Het Kerspel is van Actium en heeft 30 appartementen. 20 Daarvan worden via de Stouwe verhuurd. De  Stouwe levert tot 2016 nog 24-uurs zorg in het Kerspel.

Er zijn drie belangrijke zaken die op ons (Nijeveen) afkomen:

Ten eerste: De zorg
Als uitgangspunt is geformuleerd, om zoveel mogelijk Nijeveners zo lang mogelijk in Nijeveen te kunnen laten wonen, ook met een toenemende zorgvraag. Dat kan goed georganiseerd worden in het Kerspel, maar de 24-uurs zorg gaat verdwijnen. Voor de behoefte aan deze zorg zijn in Nijeveen maximaal 15 appartementen nodig. Dat is te weinig voor een rendabele bedrijfsvoering.
Dan blijven er nog 15 appartementen over. Ofwel: aan wie worden die in de toekomst beschikbaar gesteld. Welke doelgroepen worden daar voor benaderd? Maar ook elders in Nijeveen kan zorg aan huis worden geleverd en/of geÔntensiveerd.

Ten tweede: De huisvesting:
Nieuwe bewoners gaan waarschijnlijk rechtstreeks huren van Actium. De Stouwe levert dan in feite de zorg aan huis. Op basis van sociale huur is in die situatie een vermogenstoets en inkomenstoets aan de orde. Een woningbouwvereniging is verplicht 95% van haar sociale huurwoningen te verhuren aan mensen met een lager inkomen. Die toets is ook aan de orde bij het Kerspel. Wat houdt dat in voor mensen met een wat hoger inkomen? En hoe zou dat opgelost kunnen worden?


En ten derde: Een centraal meldpunt
Naast de zorginstellingen en gemeenten wordt ook steeds vaker een beroep gedaan op de eigen omgeving. Er ontstaat allerlei initiatieven, buurtgroepen, dorpsteams, zorgteams, etc. Een centraal (meld)punt in Nijeveen zou hiervoor veel kunnen betekenen. Daar kunnen de eerste contacten gelegd worden als mensen (nog) niet precies weten waar zij zorg/hulp kunnen aanvragen. Daarmee kan een vertrouwd punt ontstaan waar overzicht is op de gehele sociale kaart van Nijeveen. Vraag is ook, of dat ook (deels) digitaal kan.

De Dorpsvereniging is in overleg met de Stouwe, de huisartsen en Stichting Welzijn. Ook Welzijn Ouderen zit regelmatig aan tafel. En Actium is bereid op enig moment bereid mee te denken aan oplossingen.
Dus: de huidige bewoners kunnen blijven. Zij kunnen zorg via de Stouwe blijven ontvangen. Maar in de financiering en in het feitelijke aanbod van zorg en hulp ligt voor nieuwe bewoners het nodige nog open.
Met een zekere samenwerking lijkt ook efficiŽnter gewerkt te kunnen worden. Wellicht kunnen daarmee middelen beschikbaar kunnen komen voor extra diensten.
Het is belangrijk, dats inwoners van Nijeveen mee willen denken over bovenstaande. Waar liggen mogelijkheden en oplossingen.

Uitgangspunten zijn:

         Nijeveners moeten zo lang mogelijk in Nijeveen kunnen blijven wonen ook als er een hulp- en of zorgvraag ontstaat. Wonen in het Kerspel biedt daar mogelijkheidheden toe.

         Huidige bewoners kunnen in het Kerspel blijven wonen. Voor mensen die blijvend 24-uurszorg nodig hebben kan dat anders zijn. Er moet zoveel mogelijk voorkomen worden, dat een huidige bewoner moet verhuizen, anders dan op basis van een zwaardere zorgvraag die niet meer passend is bij het huidige Kerspel. Dat is globaal zorgvraag 6 en hoger.

Het Kerspel zou zorg kunnen bieden aan een ondersteuningsbehoefte van personen ten gevolge van:

 1. Ouderdom
 2. Een somatische ziekte of aandoening
 3. Een (licht of matig) dementieel syndroom of psychogeriatrische aandoening;
 4. Een verstandelijke beperking;
 5. Een van bovenstaande, in combinatie met psychiatrische problematiek;
 6. Een van bovenstaande, in combinatie met een zintuigelijke beperking.
 7. En/of behoefte hebben aan: Respijtzorg,  Kortdurende opnames;
 8. En/of op het gebied van informatie en bemiddeling over (hulp)vragen op welzijnsgebied

Vanuit Nijeveen zijn voor deze zorgvragen ongeveer 15 appartementen  nodig. Voor welke mensen kunnen de andere appartementen interessant zijn:

 1. Aanleunwoningen voor ouderen
 2. Jongeren huisvesting
 3. Mensen van buiten Nijeveen met een zorgvraag
 4. Verbouw, zodat er meer variatie ontstaat. Van die appartementen eventueel eigen woning maken, waarvoor aankoop van Actium nodig zou zijn.
 5. Anderszins

Hoe zouden de gemeenschappelijke voorzieningen beter benut kunnen worden:

 1. De keuken
 2. De gemeenschappelijke ruimte
 3. De tuin buitenom

 

 <-- Terug
Digitaal Dorpsplein
Discussieavond febr'16
Woninggebonden zorg
Vraag en Aanbod
Centraal Punt Zorgvraag
Zorgcooperatie
Eenzaamheid
Groepswonen