Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

DIGITAAL DORPSPLEIN

Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland gelooft in de kracht van de regio en wil de regio graag stimuleren. Daarom is de bank samen met bedrijven en organisaties het project Regionomie gestart. Binnen Regionomie werken vier expeditieteams aan positieve ontwikkelingen op het gebied van zorg, onderwijs, ondernemerschap, toerisme & recreatie. Zorgcampus Noorderboog neemt met meerdere partners deel aan Regionomie, expeditieteam zorg. Het expeditieteam ziet in de regio Meppel kansen voor meer digitale ondersteuning, waaronder een ‘virtueel dorpsplein’.

Om meer inzicht te krijgen in de behoeften van de bewoners en de mogelijkheden van een virtueel dorpsplein, verzorgden studenten van hogeschool Windesheim een actieonderzoek in Nijeveen. Hierbij bundelden zij hun krachten met bestaande initiatieven op het gebied van sociale samenhang.

Op 2 juni is er een afsluitende avond georganiseerd in de Schalle, waar circa 30 mensen bij betrokken waren. Het onderzoek van de studenten in aan de orde geweest. De tekst van het ONDERZOEKSRAPPORT kunt u hier nalezen. Tegenwoordig gaan vrijwel alle studies op HBO niveau in het Engels.

De Dorpsvereniging is zich bewust van de goede sociale samenhang die al in Nijeveen bestaat, maar staat open voor aanvullende manieren om mensen met elkaar in contact te laten komen.

Het rapport gaat over al dan niet inzetten van  digitale hulpmiddelen bij zorg en welzijn.
Als belangrijkste uitgangspunten voor verdere ontwikkeling worden genoemd:
* Door toenemende kosten in de zorg- en hulpvraag, neemt de noodzaak toe om alternatieven te organiseren
* Door onbekendheid met digitale systemen is een digitale oplossing met name voor ouderen een handicap.

Bij inzet van nieuwe middelen dient dan ook nadrukkelijk rekening te worden gehouden met deze twee punten. De ontwikkeling is niet ad-hoc; de overgang naar een meer digitale samenleving is juist blijvend.
Het niveau van de bestaande meer fysieke samenleving in Nijeveen maakt  een passende, geleidelijke overgang op een daarvoor gekozen moment noodzakelijk.

 <-- Terug
Digitaal Dorpsplein
Discussieavond febr'16
Woninggebonden zorg
Vraag en Aanbod
Centraal Punt Zorgvraag
Zorgcooperatie
Eenzaamheid
Groepswonen