Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Dorpsgericht Werken

De gemeente Meppel heeft in 2009 aangekondigd meer wijk- en dorpsgericht te willen gaan werken.

In januari 2013 is dat omgezet in een Plan Van Aanpak. U kunt dat hier nalezen.

Voor een eerste gesprek in november 2009 werden plaatselijke verenigingen uitgenodigd, waaronder de Dorpsvereniging. De vraag ging met name over wat er van de gemeente verwacht werd. De deelnemers hebben aangegeven, dat dit per onderwerp nogal verschilt en zij hebben uitgesproken bij voorkeur over concrete zaken te spreken. 

Eind november werden inwoners en verenigingen van de gehele gemeente Meppel uitgenodigd om hierover verder te praten. Het was een open inloop avond. Aan een aantal tafels is toen nogmaals over de procedures gesproken.
Behalve inwoners waren hier ook een aantal instellingen aanwezig: Stichting Welzijn, Actium en. Woonconcept. En er waren enkele raadsleden. Nijeveen was relatief goed vertegenwoordigd, maar de opkomst in het algemeen was matig.
Het traject wordt begeleid door De Rode Wouw, een bureau uit Deventer, dat zich ook bemoeid heeft met de Smederijen in Hoogeveen.

 Het blijkt onvoldoende om alleen te inventariseren wat er op een bepaald moment speelt en om daar dan mee aan de slag te gaan. Er komen in de tijd nieuwe zaken bij, die dan ook weer aandacht verdienen. Dat is meer een continue proces.

Een vaak terugkerende en natuurlijke manier van overleg tussen bewoners en instellingen is van belang. Daar mag wel wat meer aandacht voor komen, zo mogelijk laagdrempelig en met vaste medewerkers.
Duidelijk werd ook dat een dorp heel anders is dan een wijk. Onduidelijk bleef nog hoe de gemeente e.e.a. vorm wil geven. In januari krijgt het project een vervolg. 

Positief is natuurlijk dat de betrokken instellingen meer dorpsgericht willen werken. Met de plannen voor de inrichting van het centrum in Nijeveen is dat bemoedigend om te horen. De dokterspost voor Nijeveen blijft op de agenda, net als de vraag om in het dorp weer een trouwlocatie te realiseren. En straks wachten ons ongetwijfeld weer nieuwe zaken! Dan kunnen we daar weer samen mee aan de slag.

 

 <-- Terug
Dorpsbudget
Nieveen e.o.
Polderstraat e.o.

Glasvezel Buitengebied
innijeveen.nl
CHIW zienswijze
Dorpsgericht Werken
Bibliotheek
Vlag van Nijeveen
AED project
Danninge Erve II
Rondje Nijeveen '16
Wandelroutes
Nieuwveense Landen
Klankbordgroep