Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Wijk- en dorpsbudgetten

Het doel van de Wijkbudgetten is om actieve betrokkenheid van bewoners, georganiseerde buurtactiviteiten, stimulering van innovatie en draagvlak voor beleid te vergroten.

Voorstel voor verdeling van het budget: 60% voor activiteiten, 30% PR en 10% organisatorische kosten, vergaderkosten. Verdeling aan de hand van aantal inwoners €1,25 per bewoner. Dat is samen €40.000. De overige €10.000 wordt gereserveerd voor incidentele projecten.

Voor Nijeveen gaat het in 2014 om een kleine € 4000.- Daar kunnen ook activiteiten onder vallen, die de Dorpsvereniging nu al organiseert, voor zover ze onder de doelstelling van de budgetten vallen.

 

 <-- Terug
Dorpsbudget
Nieveen e.o.
Polderstraat e.o.