Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Danninge Erve II / Stedenbouwkundig & Beeldkwaliteitplan

Met ingang van 23 mei ligt gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitplan Danninge Erve Zuid 2 te Nijeveen. <VOOR SCHETS/INDRUK KLIK HIER (PDF 3.8, MB)>

De kern Nijeveen groeit langzaam. In het in 2009 vastgestelde bestemmingsplan Nijeveen is door middel van een uitwerkingsplicht de planologische mogelijkheid opgenomen voor de nieuwbouw van 100 - 117 woningen in de zuidoostelijke hoek van de kern Nijeveen.

Het uitwerkingsplan, dat noodzakelijk is om daadwerkelijk woningen te kunnen realiseren, wordt momenteel opgesteld.

Om deze ruimtelijke uitbreiding passend te maken is een stedenbouwkundig en beeldkwaliteitplan opgesteld, waarmee de ruimtelijke randvoorwaarden worden geschetst. Deze omvatten onder meer een goede openbare ruimte, groen en water, de situering en uitstraling van de woning. Tevens is gezorgd voor een goede landschappelijke inpassing aangezien deze locatie de nieuwe dorpsrand zal zijn in de zuidoosthoek. Na vaststelling door de Raad zal het beeldkwaliteitplan onderdeel worden van de gemeentelijke welstandsnota.  Het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitplan ligt ter inzage van 23 mei t/m 3 juli in het Stadhuis, Grote Oever 26 Meppel.

Informatiebijeenkomst :

Dinsdag 28 mei wordt in Dorpshuis De Schalle een informatiebijeenkomst gehouden. U bent welkom vanaf 19.15 uur voor een kopje koffie en thee. Om 19.30 uur begint de presentatie van het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitplan, gevolgd door informatie over (collectief) particulier opdrachtgeverschap en toekomstige kavelverkoop. Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

 <-- Terug
Glasvezel Buitengebied
innijeveen.nl
CHIW zienswijze
Dorpsgericht Werken
Bibliotheek
Vlag van Nijeveen
AED project
Danninge Erve II
Rondje Nijeveen '16
Wandelroutes
Nieuwveense Landen
Klankbordgroep