Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Verhuizing naar de Schalle opgeschort

De Dorpsvereniging is zwaar teleurgesteld nu de verhuizing van de bibliotheek is opgeschort. Sinds februari zijn alle partijen het eens over een werkbaar alternatief, met medewerking van vrijwilligers en Stichting Barbara, die boeken ter beschikking wil stellen in een geschikte ruimte in het dorpshuis.

De Dorpsvereniging heeft inmiddels de gemeente gevraagd om een bemiddelende rol te willen spelen. Wellicht een laatste poging om nog tot een bevredigingende oplossing te komen.

Op donderdag 30 juli 2015 ontving DVN per email de mededeling, dat de voorgenomen verhuizing van de bibliotheek per maandag 3 augustus naar de Schalle door omstandigheden nog niet door kon gaan.
In deze email wordt, tot onze grote ontsteltenis, tevens de suggestie neergelegd, dat de Dorpvereniging mogelijk de huur in een nieuwe locatie zou kunnen gaan betalen!!  Per mail: ongekend slordig en ook nog eens twee maanden nadat de bibliotheek als toekomstige gebruiker in de Schalle de leden al over de verhuizing heeft geÔnformeerd.

Belangrijkste reden voor het afblazen van de verhuizing lijkt dus de weigering van de bibliotheek om huur te betalen op een nieuwe locatie (lees: De Schalle).

Langzaam, maar stap voor stap wordt de Bibliotheek Nijeveen op deze wijze (al sinds een paar jaar) afgebroken. De uitgesproken intenties lijken steeds goed, maar het daarbij benodigde budget wordt niet beschikbaar gesteld.

ReŽel gesproken gaat het ook om een relatief klein totaal bedrag, waarvoor een servicepunt in Nijeveen kan blijven bestaan. Temeer daar te verwachten is, dat bij definitieve stopzetting ook nog eens veel leden hun contributie zullen kunnen opzeggen. Met dat geld alleen al zou de huur waarschijnlijk betaald kunnen worden!

Op 9 juni verzond de bibliotheek aan haar leden het bericht van de verhuizing per 3 augustus naar de Schalle, waarin staat, dat onder het genot van koffie tijdschriften en de krant gelezen kunnen worden en er verder wordt gewerkt met gelijk gebleven openingstijden en een aangepaste collectie. Op 30 juli werd aan hen echter de mededeling verzonden dat de verhuizing nog niet door kon doorgaan en is de openingstijd verminderd en kunnen er via de website geen boeken meer gereserveerd worden op locatie Nijeveen.

 Essentieel is naar onze mening de inzet van de vrijwilligers, een fatsoenlijke locatie en een goed programma, als onderdeel van de bibliotheekfuncties, waarvoor benodigd budget beschikbaar wordt gesteld.

 

Verhuizing afgeblazen?
Overleg bieb hervat
Bieb stopt Overleg'14
Gem. Raad 22 sept 2011
Raadscie 8 sept 2011
Speelwerk koopt gebouw
Bibliotheek behouden
Bibliotheek tot 2011