Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Bibliotheek Meppel negeert Nijeveen en gemeenteraad

Op 17 november 2014 laat de bibliotheek van Meppel een artikel plaatsen in de kranten over de toekomst van het bibliotheekwerk in Nijeveen. Dat bericht kunt u hier lezen.

Het bericht bevat een viertal miskenningen.

1.
De dorpsvereniging is niet nauw betrokken geweest bij de sluiting. Het bibliotheek bestuur wil meer op scholen gaan doen en het huidige gebouw verlaten voor een goedkopere optie. Er is op 3 november met DVN gesproken over verplaatsing van het huidige uitleenpunt. Wij hebben De Schalle daarvoor als optie naar voren gebracht als mogelijke locatie voor een bibliotheek-/uitleen functie. Op dat moment werd echter nog met een andere locatie onderhandeld. Aan een tijdstip voor de wijziging werd gedacht rond de zomervakantie 2015. Het gesprek verliep in de sfeer van aftasten van de mogelijkheden.
2.
Tussen het bestuur van De Schalle en het bestuur van de bibliotheek is er in het geheel geen overleg geweest, laat staan dat er overeenstemming zou zijn over voorwaarden van een steunpunt. Het is dus op zijn minst arrogant om dat wel in de krant te laten zetten. De Schalle staat welwillend tegenover een bibliotheek functie, maar de bibliotheek kan daar niet zonder De Schalle over beslissen, mogelijk zijn er  ook kosten aan verbonden.
3.
De gemeenteraad heeft een amendement aangenomen (verplichtende voorwaarde voor subsidieverlening) waarin de bibliotheek moet voorzien in een uitleenpunt voor alle Nijeveners en een echte bibliotheekfunctie voor jeugd en senioren. Voor de jeugd worden nu voorzieningen op de scholen uitgewerkt. De andere twee doelgroepen worden in een hoek gezet. Er is een (dure) thuis-service aangekondigd voor o.a. senioren, die daarvoor eerst met de computer een boek zullen moeten bestellen. De ontmoetingsfunctie is geheel geschrapt. Het amendement wordt voor deze twee laatste groepen zonder overleg met de Raad niet langer nagekomen.
4.
De vrijwilligers komen in het hele verhaal niet meer voor. Ook buiten het bericht om worden zij nu richtingloos 'het bos ingestuurd'. In het beste geval zou je je kunnen voorstellen, dat zij naast de krat met boeken gaan zitten die door de bibliotheek ergens in het dorp (mogelijk bij de Schalle) wordt afgeleverd.

Het minimalistisch beleid van de bibliotheek voor ons dorp heeft de afgelopen paar jaar al geresulteerd in het opzeggen van zo ongeveer 30% van de Nijeveense abonnementen.

De huur van het bibliotheekgebouw is inmiddels opgezegd. Het steunpunt blijkt niet meer in te houden, dan het eens per week afleveren van een kist met boeken, die per internet zijn aangevraagd. Lezers kunnen die dan op enig moment zelf uit de doos grabbelen. Er wordt niet gesproken over enige service, een kast of tafel.

Dit alles is zo niet met de dorpsvereniging overlegd, noch akkoord bevonden.

 

 <-- Terug
Verhuizing afgeblazen?
Overleg bieb hervat
Bieb stopt Overleg'14
Gem. Raad 22 sept 2011
Raadscie 8 sept 2011
Speelwerk koopt gebouw
Bibliotheek behouden
Bibliotheek tot 2011