Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Bibliotheek Nijeveen moet blijven - september 2011

Voor de bibliotheek in Nijeveen is het belangrijk dat alle functies bij elkaar blijven onder een dak.
Een volwaardig filiaal levert de hoogst mogelijke kwaliteit voor het dorp.
Opsplitsen van functies (werken op maat) is uitholling van het werk van de bibliotheek.
Maar de functies is op zich zijn wel belangrijker dan een gebouw (welke dan ook) waar dat in gebeurt.

De gemeente moet bezuinigen en in deze tijd wordt er geen extra geld uitgetrokken voor de bibliotheek.
De bibliotheken van Nijeveen en Meppel draaien elk jaar met verlies. Dat kan zo niet doorgaan. Dat is dweilen met de kraan open.
Er zijn drie grote posten waar de bibliotheek op zou kunnen inleveren: huisvesting, personeel en de collectie. Dan komen de huisvestingskosten het eerst aan bod.
Zowel de vestiging in Meppel als die in Nijeveen zijn ruim opgezet. Het is dan ook redelijk en noodzakelijk om daar naar te kijken. Dan wordt de kwaliteit behouden tegen lagere kosten.
De dorpsvereniging is het niet eens met opdelen, bijvoorbeeld de jeugdcollectie verdelen over de scholen, seniorenboeken naar het Kerspel en de rest alleen nog maar in Meppel.

Uiteindelijk moet er een andere vorm van bibliotheek komen.
Die zal meer digitaal zijn. Maar de plannen daarvoor worden centraal voor de hele de provincie opgesteld.
Ook moet eerst nog worden uitgerekend wat de kosten daarvan zijn.
Pas dan is het plan compleet.
Voor het ombouwen van de bibliotheek naar de toekomst is het dus beter te wachten op een uitgewerkt plan en tot er voldoende geld is.

Het is voorbarig, om nu al direct een goed lopend filiaal te ontmantelen en alvast te beginnen met ombouwen.
Dat is half werk, want het plan kan nog wijzigen. Dat kost extra geld. Geld dat er nu niet is.

Het Drents Netwerk Bibliotheken heeft een visie  opgesteld over spreiding van de vestigingen.  Zij hanteren visies/uitgangspunten zoals onderlinge afstand, aantal inwoners in de dorpskern, aanwezigheid van scholen en het feitelijk gebruik. Daaruit blijkt: er is alle reden om de bibliotheek van Nijeveen in stand te houden.

 

 <-- Terug
Verhuizing afgeblazen?
Overleg bieb hervat
Bieb stopt Overleg'14
Gem. Raad 22 sept 2011
Raadscie 8 sept 2011
Speelwerk koopt gebouw
Bibliotheek behouden
Bibliotheek tot 2011