Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Rooster van Aftreden Bestuur DVN

Naam Gekozen Herkiesbaar   Aftredend
Christo Kok 2011 2015 2019
Jennie Sterkenburgh 2016 2020 2024
Cor Koster 2017 2021 2025
       
Helen Bijker 2014 2018 2022
Wim de Kleuver 2011 2015 2019
Dirk Kroes 2016 2020 2024
Annette Mencke 2017 2021 2025
Marijke van Ramshorst 2014 2018 2022
Jeanie Schrotenboer 2016 2020 2024
Dirk Jan Tuut 2017 2021 2025

Kascommissie:  Geert Prakken,  Harry Strijker
Reserve: Sijtze Faber

 <-- Terug
Nieuwe bestuurders
Rooster van aftreden