Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

ALV 20 april 2016

Op 20 april houdt DVN haar jaarlijkse ledenvergadering in de Schalle - 20.00 uur.

Het Jaarverslag 2015 vindt u hier in pdf

Agenda:

1)      Opening.
2)     
Vaststellen agenda
3)     
Ingekomen stukken.
4)     
Verslag jaarvergadering 15 april 2015.
5)     
Jaarverslag 2015.
6)     
Financieel verslag 2015.
7)     
Verslag kascommissie. 
8)     
Benoeming kascommissie. 
9)     
Vaststellen contributie 2016. 
10)  
Begroting 2016.
11)  
Bestuursverkiezing
12)  
Rondvraag en sluiting                                  

 

 <-- Terug
Centrum Plannen
Foto Albums
ALV 2016
Rondje Nijeveen
Actief IN Nijeveen
Glasvezel
Raadsverkiezingen
Van der Woudepark
Voetbalkooi
Trouwlocaties
Dorpsstraat
Oud en Nieuw
Politiek en Gemeente
Ledenwerving
Profielwerkstuk
Kerstmarkt
Informatiemarkt
Buurtschouw Polderstr
Loopbrug Buitenbad
Email contact