Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Klankbordgroep Nijeveen

In 2003 werd de Klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep is samengesteld uit inwoners van Nijeveen komende uit verschillende windsteken van het dorp en buitengebied, met verschillende achtergronden en beroepen. Er zijn ongeveer 35 leden.

Voor onderwerpen die grote gevolgen kunnen hebben, wordt deze klankbordgroep geraadpleegd.
De standpunten - die na overleg en discussie gevormd zijn -, worden vervolgens door het bestuur van de Dorpsvereniging voorgelegd aan de betreffende instantie of personen.

Wanneer er een onderwerp verder uitgediept moet worden, wordt hiervoor binnen de klankbordgroep een speciale werkgroep in het leven geroepen. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met betrekking tot ontwerpplannen voor de herinrichting van het centrum van Nijeveen.

 

   

 

 <-- Terug
'13 Wonen jong en oud
'11 Bibliotheek
'10 Vd Woudepark
'09 Brede School II
'07 Schalle
'06 Brede School
'05 Nieuwveense Landen
'04 Reactienota Visie
'04 Ruimtelijke Visie
'04 Wonen wegennet
'03 Leefbaarheid Alg.
Onderwerpen