Thuisbladzij | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Foto Albums | Oud Nieuws     

Welkom op de Webstee van Dorpsvereniging Nijeveen.

 Nieuwe website DORPSAGENDA:   www.innijeveen.nl   
Alle verenigingen en instellingen in Nijeveen kunnen een eigen inlogcode krijgen en zo hun evenementen en acties op de site zetten. Daarmee kunnen ook de onderlinge agenda's beter afgestemd worden. Daarom is onze eigen overzichtspagina "Evenementen" opgeheven. Aanmelden: innijeveenbeheer

Lidmaatschap

Om voor de gemeente een serieuze gesprekspartner te zijn, is het van belang dat veel Nijeveners lid zijn van de Dorpsvereniging. Hoe meer leden er zijn, hoe meer gewicht er in de schaal gelegd kan worden.
Het lidmaatschap van de Dorpsvereniging kost € 5.- per jaar.  Word lid, dan telt uw stem ook mee!
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar -->  Email secretariaat

Dorpsvereniging Nijeveen (D.V.N.) is opgericht op 1 januari 1998. In dat jaar vond de gemeentelijke herindeling plaats en werd Nijeveen deel van de Gemeente Meppel. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van Nijeveen. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door op te komen voor de leefbaarheid en het behouden en verbeteren van de karakteristieke waarden van de voormalige gemeente Nijeveen. Dat doet zij onder andere in overleg en samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende instanties, zoals de gemeente Meppel.

       

                   


Bestuur
Organisaties
Nijeveen e.o.

RECENT ACTUEEL
Publicatie Onderwerp
24-102025 Nijeveen Energie Neutraal